B A L A T A C I

  Mehmet Hatipler

  Ziraat Aletleri Sanayi Sitesi

  Sokak 1269 S Blok Nr. 2

  A d a p a z a r ı

   Telefon. 0 264 / 27 82 83 0

 Cep..... 0 5 4 2 - 8 1 6 6 9 6 5

 

 Mehmet Hatipler - Mustafa Hatipler  - Ahmet Hatipler

 

     Kullandıgımız Balatalar.             Kalitede ün almış Firmalardır.

 

ARABANIN FRENLERİ, HAYATINIZIN GÜVENCESİDİR..! 

 

Mustafa Hatipler

 

 

                  Mehmet Hatipler - Ahmet Hatipler

 

 

 

 

H A T İ P L E R T İ C A R E T , E   U L A Ş I M..

 

Mehmet HATİPLER 

Ziraat Aletleri Sanayi Sitesi

Sokak 1269 S Blok No: 2

ADAPAZARI

 

      Telefon. 0 264 / 27 82 83 0

         Cep.......0542 / 81 66 9 6 5

 

Poyrazlar Gölün - Güzelligi..

Adapazarı Poyrazlar gölünde Piknink